לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

496

יצא רינון על השוחט, שנכשל בדבר עבירה, והעבירו הרב מן השחיטה. העיז השוחט פניו בפני הרב ואמר לו:

- רבי, אף על בתך הבתולה מרננים בעיר.

החזיר לו הרב:

- ובאמת, גם היא פסולה לשחיטה.

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה