לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

49

עם אשמורת הבוקר הקיץ מוזג משנתו והתחיל דן לפני אשתו:

- תם אני ולא אדע, עניותנו מהיכן? כלום יין טהור אני נותן לעשיו ואיני מוזג לו מחצה יין ומחצה מים? או שמא איני רושם לו בחשבונו שני לוגים במקום לוג אחד?

- חכם! – נענתה האשה. – אותו לוג נוסף הלא כולו יין טהור.

J1312

The watered wine.

היין המהול במים