לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

411

חשוב אחד מחשובי-העדה בא אל הרב ליטול הימנו עצה בעסקי-מסחר. אמר לו הרב:

- בעסקי-מסחר איני יודע כלום.

לימים שוב בא אותו חשוב אל הרב ליטול הימנו עצה בענייני-שידוכים. אמר לו הרב:

-בענייני שידוכים איני יודע כלום.

הקפיד החשוב ואמר:

- רבי, תמה אני, על מה אתה מקבל שכר? שמא על מה שאין אתה יודע?

החזיר לו הרב:

- טועה אתה. אני מקבל שכר על המעט שאני יודע. אלמלי הייתי מקבל שכר על מה שאיני יודע, לא היו אוצרותיו של רוטשילד מספיקים לכך.

J911.1

Men not chosen for their ignorance; else he should have reached heaven. Upbraided for not knowing answer to question, man answers that he was chosen for his position because of what he knew, not of what he did not know.

בני אדם אינם נבחרים בגלל בורותם