לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

389

וכשהגיע רבי יוסף [לוקש] למקום שנסע לשם והעגלה עמדה, ירד והתחיל מבקש סנדליו על הקרקע. אמר לו העגלון:

- רבי, היכן חלצת סנדליך?

החזיר לו רבי יוסף:

- כאן חלצתי, סמוך לעגלה... קודם שעליתי לתוכה.

J1920

Absurd searches for the lost.

חיפושים מגוחכים אחרי האבדה