לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

386

שאלו לרבי יוסף [לוקש]:

- רבי, רשאי אדם לישא אחות אלמנתו או לאו?

הרהר והרהר רבי יוסף, ולבסוף אמר:

- מצד הדין רשאי, אלא חוששני, שמא לא יוכל...

J2301.2

His wife has become a widow. Numskull buys cloth used only by widows and is therefore convinced.

אשתו התאלמנה