לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

385

רבי, – טען אדם אחד לפני רבי יוסף [לוקש], – חיים אין לי עם אשתי ואני מוכרח לגרשה. כל מה שיש עמי בבית היא מבריחה. שעון היה לי ואף אותו הבריחה.

- מנין לך, ¬¬– שאל רבי יוסף, – שהיא הבריחה? שמא אחר הבריח ואתה חושד בכשירה?

- רבי, – השיב האיש, – בדקו אותה, במחילת כבודך, ומצאו את השעון מתחת לחלוקה.

תמה רבי יוסף ושאל:

- ואותו שעון – שעון של-כיס היה, או שעון של-קיר?

J2700

The easy problem made hard.

מקשים את הבעיה הקלה