לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

336

קבצן נכנס אצל עשיר לבקש נדבה, ופטרו העשיר בלא-כלום. פנה הקבצן לצאת ואמר לו לעשיר:

ישימך אלהים כאברהם וכיצחק וכיעקב.

עיכבו העשיר ושאל:

בשביל שלא נתתי לך נדבה אתה מברכני ברכה יפה כזו? החזיר לו הקבצן:

לא היתה כוונתי אלא לאמר: ישימך אלהים נע-ונד כאברהם, עיוור כיצחק וּכאוּב-רגליים כיעקב...

M306

Enigmatical prophecy.

נבואה (ברכה) דו-משמעית