לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3120

בעל נכנס מבוהל לביתו ואמר לאשתו:

זה עתה נעשה לי נס גדול... בשוק ניגש אלי אדם אחד ושאל: "מה השעה עכשיו?" – הוצאתי שעוני מכיסי נסתכלתי ואמרתי: "בדיוק שעה אחת". מיד סטר לי סטירה אחת גדולה בפני, גזל את השעון מידי וברח.

תמהה אשתו:

ומה נס נעשה לך?

החזיר לה הבעל:

כלום לא נס גדול הוא, שאותו בר-נש לא פגע בי בשתים-עשרה?...

J2550

Thankful fools: Fool thanks God that he was not sitting on the ass when it was stolen.

שוטים אסירי תודה