לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3119

אחד נכנס לבית-הכנסת וביקש מאת הגבאי, שיקראוהו לתורה:

נס נעשה לו, והוא חייב לברך ברכת הגומל.

עשה הגבאי רצונו; עלה בעל-הנס ובירך, והקהל ענה אחריו "מי שגמלך", כנהוג.

לאחר שירד, אמרו לו:

מה נס נעשה לך?

השיב בעל-הנס:

לפני כמה שנים, כשהייתי רווק, שידכו לי פלונית בת-פלוני. סירב אבא, עליו השלום, והיא נישאה לאחר.

תמה הציבור:

והנס, שבירכת עליו, היכן הוא?

החזיר בעל-הנס:

נס גדול הוא, שלא נשאתיה... אתמול נתאלמנה...

J2550

Thankful fools: Fool thanks God that he was not sitting on the ass when it was stolen.

שוטים אסירי תודה