לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3118

שניים ישבו בבית-אוכל זה כנגד זה. אחד טרח בסעודה, והשני כבר סיים ועישן מקטרתו. יצא גץ מתוך המקטרת וירד על מכנסיו של השני, ולא הרגיש בעל-המכנסיים. קם בעל-המקטרת ושאל לו:

מה שמך?

הקפיד בעל-המכנסיים, שמטרידים אותו מסעודתו, ועשה עצמו כאילו אינו שומע. חזר בעל-המקטרת ואמר לו:

הגידה נא לי, מה שמך? לטובתך אני שואל.

ראה בעל המכנסיים, שהלה אינו מסתלק, ויתר ואמר:

גמליאל בן-פדהצור שמי.

אמר לו בעל-המקטרת:

להווי ידוע למעלתך, רבי גמליאל בן פדהצור, שירד לך גץ על מכנסיך והם נחרכים והולכים.

מיד הפסיק בעל-המכנסיים אכילתו, עיין במכנסיו ומצא, שעדות-אמת העיד בהם בעל-המקטרת. נתכעס ושאל:

למה לא אמרת לי קודם?

החזיר לו בעל-המקטרת:

כיצד יכולתי לאמר לך, ואני שמך לא ידעתי?...

J2183

Disastrous hesitation.

הססנות מסוכנת