לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3116

שלושה שישבו והתווכחו:

מי מהם ראוי יותר לשם קשה-עורף, שקרא משה לישראל?

פתח אחד ואמר:

אני הוא, שיש לו זכות יתירה לכך. אשתקד היה מעשה. באחד מלילי-טבת הארוכים שבתי לביתי ומצאתי את הדלת סגורה. דפקתי. הקיצה אשתי ושאלה: "מי שם?" – ולא עניתי לה. אשה חייבת להכיר את בעלה על-פי דפיקה בדלת בלבד. – חזרתי ודפקתי, וחזרה היא ושאלה: "מי שם?" – ושוב לא עניתי לה. שהיתי בחוץ כל הלילה עד שהאיר הבוקר, ומצאו אותי יושב על מפתן הדלת וקופא מקור. קשה-עורף אני ומדעתי איני זז...

נענה השני ואמר:

זכותי שלי גדולה משלך. אלהים נתן לי עושר, וגם בת יחידה נתן לי. בגרה והתחילו משדכים לה חתנים. אמרתי להם: – "לא אתן את בתי אלא לאיש שישא אותה כמו שהיא, בלי מוהר ומתן מצדי. רוצה אני, שישא אותה לשם עצמה, ולא לשם ממונה".

בכתה אשתי לפני, בכתה בתי לפני, ולא נעניתי להן, וכבר הלבין ראשה, ועדיין בבתוליה היא יושבת. קשה-עורף אני, ומדעתי איני זז...

התריס השלישי ואמר:

שניכם אין אתם מגיעים לקרסולי. לפני ימים מעטים חשתי בשיני, והלכתי לרופא-שינייים. אמר לי: – "באיזו שן אתה חש"? – החזרתי לו: "אם רופא-שיניים אתה, דע מאליך". פתח פי ועקר לי שן. אמרתי לו: – "טעית. לא זו היא". חזר ועקר לי שן שנייה. אמרתי לו: – "אף לא זו היא". שמונה שניים עקר לי זו אחרי זו, ואני לא אמרתי לו, באיזו אני חש. קשה-עורף אני, ומדעתי איני זז, אפילו אם כל שיני יעקרו לי...

J2511

The silence wager. A man and his wife make a wager as to who shall speak first (close the door). The man (woman) becomes jealous and scolds; loses the wager.

קיצוניות אווילית