לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3100

קרתני עלה מפולני לאמריקה. עברו עליו כמה ימים, ולא מצא עבודה. ראה כושי ונבהל מאד:

לא לחינם סיפּרו הבריות בּעיירתו הקטנה בפולניה, שאמריקה משחירה פניו של אדם...

J2470

Metaphors literally interpreted.

פירוש מילולי של מטאפורה. ''לך ושאל את הרב''; ''אמריקה משחירה פניו של אדם''