לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3080

אמרו לו לחלמאי:

אשתך נתאלמנה.

מיד קרע החלמאי, חלץ נעליו וישב על הקרקע...

J2301.2

His wife has become a widow. Numskull buys cloth used only by widows and is therefore convinced.

אשתו התאלמנה