לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3010

מגיד דרש בגנותם של מחללי שבתות בפרהסיה והיתרה בהם, שבגלל עבירה זו "תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה".

למחר חזר על פתחי נדיבים לקבל שכר דרשה, כנהוג, ולא פסח גם על פתחו של עבריין מפורסם, שהיתה חנותו פתוחה שבעה ימים בשבוע. קיבלו העבריין בסבר פנים יפות, העניק לו נדבה הגונה והחזיק לו טובה על הדרשה, שדרש אתמול. נהנה המגיד, שהחזירו למוטב, וכדי להנות גם אותו אמר לו:

אשריך, שאתה חוזר בתשובה. עכשיו זדונות נעשות לך כזכויות. [20]

נענה העבריין ואמר:

חס ושלום רבי מגיד. אין דעתי כלל לחזור בתשובה. אלא מחמת דרשתך היפה ודאי יחזרו בתשובה חנוונים אחרים, ונמצא אני נשכר: לפחות יום אחד בשבוע לא יתחרו בי...

X516

Usurer encourages sermons against usury, so that his competitors will cease activity.

מלווה בריבית מעודד את הדרישה נגד הנשך כדי שמתחריו יפסיקו עסקיהם