לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3005

בשעת בין-השמשות עמד הרב ליד החלון בביתו והוציא ראשו לרחוב. ניגש אליו תלמיד אחד וטפח לו באחוריו. נבהל הרב והיפנה ראשו לראות, מי העז לעשות לו כך. נבהל גם התלמיד והתחילה לשונו מתלבטת:

חייך, רבי, שטעיתי... סבור הייתי, שהרבנית היא זו...

J1485

Mistaken identity. A bride slips up behind her husband and kisses him. He is annoyed. She: ''Pardon me, I did not know it was you''

טעות בזיהוי