לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2953

אדם נכנס לבית וסיפר:

הלכתי בשוק וראיתי מי-שהוא מוטל על הקרקע ורבים מכּים אותו מכות אכזריות.

אמרו לו:

על מה היכּוהו?

השיב המספר:

על מה היכּוהו? על ראשו ועל אחוריו, על ידיו ורגליו ועל כל גופו.

גערו בו:

טיפש!... מה עשה המוכּה?

החזיר להם:

מה עשה? צעק בקולי-קולות...

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה