לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

292

עני-קבצן בא אצל גבאי ליטול פייס לסעודה. אמר לו הגבאי:

נסתחפה שדך. כבר חילקתי כל הפייסות לעניים שקדמוך, ולא נשאר אלא פייס אחד – לביתו של עשיר רע-עין.

נטל העני את הפייס והלך לשם. כשישבו לסעוד הגישו לבני-הבית מכל טוב, ולאורח-העני הגישו מרק-קלוש: מים הרבה וגריסים מעטים בתחתית הפינכה. קם העני והתחיל פושט מכנסיו. נבהלו בני-הבית:

מה הלה עושה?

השיב העני:

אומר אני לצלול אל תוך המים ולדלות את הגריסים...

J1340

Retorts from hungry persons.

מענה נמרץ של בני אדם רעבים