לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2894

ילד שב לביתו מבית-הספר ומצחו פצוע ושותת דם. ראהו אביו וגער בו:

- מזיק, עם מי נאבקת שוב, כי פצעוך?

כיחש הילד והשיב:

- איש לא פצעני... בשיני נשכתי מצחי.

גיחך האב:

- כיצד הגעת בשיניך למצחך?

השיב הילד:

- על כיסא עליתי...

J2376

Testing the evidence by experiment: biting the ear off. The accused pleads that the plaintiff bit his own ear off. The judge takes time for consideration, tries to bite his own ear, but falls down and breaks his head.

הנאשם טוען שהמאשים נשך את אוזנו שלו וקרעה מעליו