לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2865

ההוא שנכנס לאפותיקה: אבקה לפישפשים הוא מבקש. שאל האפותיקר: כמה? החזיר הלה: השד יודע אותם ככוכבי השמים לרוב...

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה