לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

284

בעל-בית הכניס אורח קבצן לסעודה של ליל-שבת. אחרי הדגים הגישו מרק-אטריות, ומחמת רוב שומן לא הפיק המרק הבל.

תקע בעל-הבית ראשון את הכף לתוך הקערה, לגם מלוא-פיו ונכווה עד כדי כך, שהתחילו עיניו זולגות דמעות. אמר לו האורח הקבצן:

רבי בעל-הבית, על מה אתה בוכה?

בלע בעל-הבית מה שבפיו והשיב:

נזכרתי, שאשתקד הלך אבא בדרך כל הארץ.

תקע גם אורח את הכף לתוך הקערה, לגם לגימה יפה ואף הוא נכווה עד כדי דמעות. אמר לו בעל-הבית:

רבי אורח, אתה למה בוכה?

בלע האורח מה שבפיו והחזיר:

אני בוכה, שהלך אביך יחידה בדרך רחוקה כזו, ולא נתלווה גם בנו עמו.

J1478

Husband and wife burn their mouths. A wife served overhot soup, forgets and burns herself so that tears come to her eyes She says that her departed father liked soup so much that she weeps when she eats it. The husband is also burned and weeps: ''I am weeping because your accursed mother didn't take you with her when she died.''

בעל (אב, מארח) ואשתו (בן, אורח) פיותיהם נכווים