לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

260

שלושה אנארכיסטים באו אצל רוטשילד ללמדו תורתם.

לאחר ששמע את התורה כולה, נענה ואמר:

אם לחלק את ממוני במידה שווה לכל, יעלה בחלקו של כל אדם לא יותר משני פרנקים, והרי לכם שישה פרנקים ולכו לכם לשלום.

(עמ' 28 A. v. Gleichen. Russwurm, "Weltgeschichte in Anekdoten und Querschnitten", 1929,)

J1283

Gifts from the brothers. A king gives a man a coin. ''Is that all you give your brother?'' ''Are you my brother?'' ''Surely, we both pray, Our father, etc.'' ''If all your brothers give you as much as I you will be rich.''

מתנות האחים