לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2547

גוסטב הַיְנֶה, אחיו של הנריך הַיְנֶה, בא לפאריס ואשתו עמו. והיא אשה קטנה בקומה וגדולה ביופי.

ראה אותה המשורר, נתן בה עיניים בוחנות, חזר והסתכל במתילדה אשתו שלו, שהייתה בריאת-בשר ובעלת-קומה, ואמר לגוסטב:

- גוסטב יקירי, משבח אני אותך, שחכמת ומשתיים רעות בחרת לך את הקטנה שבהן...

J229.10

The smaller the evil the better. Therefore choose the smallest woman possible for a bride.

טובה רעה קטנה ככל האפשר, לכן בחר בכלה קטנה ככל האפשר