לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2315

אשה מפוחמת נכנסה אצל רבי אבּלי פוסבילר, רבה של ווילנה, ושאלה בפיה:

רבי, מה צריכה אני להכין היום לסעודה?

החזיר לה רבי אבּלי:

לכי לביתך ועשי אטריות.

לאחר שיצאה, אמר רבי אבּלי לתלמידיו:

מפחמוּת ידיה ניכּרת תמימה, זו, שמשרתת היא. כששאלה את בעלת הבית, מה יש להכין היום לסעודה, גערה בה זו ואמרה לה: "לכי ושאלי את הרב!" – והרי היא באה אלי...

J2470

Metaphors literally interpreted.

פירוש מילולי של מטאפורה. ''לך ושאל את הרב''; ''אמריקה משחירה פניו של אדם''