לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2176

גנבים פרצו בלילה לדירתו של מדכי. הקיצה אשתו והתחילה טורדת אותו:

מדכי!... גנבים!...

היסה אותה מדכי:

שתקי מרשעת!... אני כובש פני מבושה, שלא ימצאו כלום, ואת צורחת...

J2223

The thief as discoverer. The fool lies still as the thief enters the house, hoping that the thief may find something so that he can take it back from the thief.

הגנב כמגלה נסתרות