לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2175

בית קטן היה לו למדכי. נפלה בו דליקה ונשרף. עמד מדכי ושחק. אמרו לו:

מה הנאה יש לך, שביתך נשרף?

החזיר מדכי:

על מפלתם של הפישפשים אני שמח...

J865

Consolation by thinking of some good aspect of a situation.

נחמה במחשבה שיש גם בחינה טובה במצב ביש