לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2108

שני חקרנים מישראל טיילו מחוץ לתחומה של עיר ועסקו במעשה-בראשית, כאותם חכמי-יוון, להבדיל, שהיו מטיילים ועוסקים בפילוסופיה. אחד שיבח ואמר:

כמה יפים מעשי אלהינו!

השני השיאו יצרו להטיל ספק, הראה בידו על ציפורים פורחות באוויר, חזר והראה בידו על פרות רועות באחו ואמר:

כמה תמוהים מעשי אלוהים! פרה, שברייה גדולה היא וצרכיהּ מרובים, לא נתן לה אלא את הארץ בלבד, וציפור, שברייה קטנה היא וצרכיה מועטים, גם את הארץ וגם את השמים נתן לה.

תוך כדי דיבור טסה ציפור מעל לראשו של החקרן, ואגב טיסה חלקה לו על חוטמו "מתנה" משלה. נענה חברו ואמר לו:

עכשיו בוא וראה, כמה יפה עשה הקדוש ברוך-הוא, שלא נתן לפרה את השמים...°

J2564

'Thank God that camels have no wings.'' They might fly about and kill people.

תודה לאל שלגמלים (פרות) אין כנפיים