לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2102

באישון-לילה נפלה דליקה בעיר. מיד קפצו הכל ממיטותיהם ורצו למקום הדליקה. רץ גם שמעיה בטלן. וכשהגיע לשם, עמד עמידה מרושלת, כדרכו, ופניו מהורהרים:

אמרו לו:

שמעיה, מה לך?

השיב שמעיה:

נס מן השמים, שנפלה דליקה. אילמלא כך, מי היה יודע בחשיכה, היכן צריך לכבות...

J2550

Thankful fools: Fool thanks God that he was not sitting on the ass when it was stolen.

שוטים אסירי תודה

באישון-לילה נפלה דליקה בעיר. מיד קפצו הכל ממיטותיהם ורצו למקום הדליקה. רץ גם שמעיה בטלן. וכשהגיע לשם, עמד עמידה מרושלת, כדרכו, ופניו מהורהרים:

אמרו לו:

שמעיה, מה לך?

השיב שמעיה:

נס מן השמים, שנפלה דליקה. אילמלא כך, מי היה יודע בחשיכה, היכן צריך לכבות...

J2550

Thankful fools: Fool thanks God that he was not sitting on the ass when it was stolen.

שוטים אסירי תודה