לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2038

אמר מלך לחכם יהודי:

יודע אני שחכם גדול אתה, ורצוני, שתאמר לי באמת ובתמים, איזו משתי הדתות, שלי או שלך, היא האמיתית.

אמר החכם:

תן לי שהות שלושה ימים לעיין בדבר.

אמר המלך:

יהי כן.

לאחר שלושת הימים בא החכם אל המלך והעמיד פנים זועפות.

אמר לו המלך:

מדוע פניך זועפות?

השיב החכם:

לבי יזעף בי על שני אנשים רעים, שעשו עמי היום רעה. שני אחים הם, ואביהם – מומחה מפורסם לאבנים טובות. לפני כמה זמן הלך האב למדינות-הים, והניח לשני בניו אלו שתי אבנים טובות. נחלקו הבנים: איזו משתי האבנים היא הטובה ביותר, והיום באו אלי לשאול את דעתי. אמרתי להם: "מי אני, כי אחליט את הדבר? כיתבו לאביכם, שאין כמותו מומחה לאבנים טובות, שאלו אותו ויגדכם". רגנו האנשים עלי, חרפוני, קללוני וגם הכּוּני.

כּעס המלך ואמר:

אמנם אנשים רעים הם וראויים לעונש.

נענה החכם ואמר:

תשמענה, מלכנו, אוזניך מה שדיבר פיך. שתי אבנים טובות נתן אבינו אלהינו ליעקב ולעשו בניו, ומאתי אתה מבקש, שאומר לך, איזו משתיהן היא הטובה ביותר. מי אני, כי אחליט דבר? שלח נא, מלכנו, ציר-אמונים לאבינו שבשמים, שאל אותו ויגדך...

("שבט-יהודה" לרבי שלמה אבן-וירגה, הוצאת ווינר, האנובר 1855, עמוד 54; הוצאת "טרקלין", ווארשה תרפ"ח, עמוד עו).

J462.3.1.1

Father gives son three rings. Only one is good although they all look the same. Same with religions.

שלושה תכשיטים נצרות, יהדות, איסלאם