לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2010

בחור צעיר, בנו יחידו של זקן מופלג, הלך לעיר אחרת ומת שם מיתה חטופה. נודע הדבר לקרוביו וישבו ודנו:

מי ילך לבשר לזקן בשורה רעה זו?

נענה אחד מן הקרובים ואמר:

אני אלך.

נכנס אצל הזקן ומעניין לעניין קבל על אותו בחור, שהוא נתפס למינות ומקדיח תבשילו ברבים. נעקרה אנחה קשה מלבו של האב הזקן?

אוי לאוזני שכך שומעות!

הוסיף קרובו של הזקן ואמר:

ולא זו בלבד, אלא...

רעד הזקן ושאל:

אלא?...

המשיך הקרוב וסיפּר:

לפני ימים אחדים הלך לכומר ו...

אוי ואבוי! – התחיל הזקן תולש שער ראשו.

סיים הקרוב:

...וכשעמד בבית-היראה שלהם, רגע אחד עד שלא הספיק לעשות אותו מעשה, נעקרה פתאום לבינה מתוך התקרה, נפלה על ראשו והרגה אותו ונשמתו יצאה ביהדות.

נגהו פניו של הזקן וקרא:

ברוך המקום!...

K2313

Death message softened by equivocations. Various false explanations are given to prepare the hearer.

בשורת מוות (בעל, בן) מרוככת על ידי לשון הנשמעת לשתי פנים