לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1979

הנוסע של התא 12 חלה מחלה מידבּקת ומת. הסתיר רב החובלים את הדבר מאת הנוסעים אשר באנייה. קרא לשני מלחים ואמר להם:

בלילה תוציאו את המת מן התא ותטילו אותו אל הים.

רשמו המלחים מספר התא והלכו להם. למחר השכים רב-החובלים ונכנס אל התא: המת מוטל בּמיטתו. סגר את התא והלך אל המלחים ואמר להם:

מדוע לא קיימתם מצוותי?

תמהו המלחים:

כיצד לא קיימנו? קיימנו. בלילה נכנסנו לתא מספר 21 ומצאנו יהודי זקן מוטל בּמיטה. מיד הרימונו אותו וסחבנוהו לשפת האנייה. התחיל בועט וצועק, שהוא חי ולא מת, ולא נשמענו לו והטלנו אותו על הים. מי פתי יאמין ליהודי?...

J1834

Numskulls lose corpse and bury live person instead.

שוטים מאבדים (אינם מוצאים) גופה וקוברים אדם חי תחתיה