לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1975

הביטה וראה! – קרא גוי ליהודי. – אחד משלכם תלוי על העץ.

ואתה מה דעתך, - החזיר לו היהודי, - שהעץ כּולו לכם הוא?...

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה