לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1974

גוי ויהודי טיילו יחדיו מחוץ לעיר והגיעו לגרדום. אמר הגוי ליהודי:

מה היית עושה, אילו העלו לגרדום כל מי שראוי לכך?

החזיר לו היהודי:

על-כורחי הייתי מטייל יחידי...

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה