לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

193

דייר עני לא היה בידו לשלם שכר-דירה. עמד בעל-הבית והשליך כליו לחוץ. ישב העני ושמר עליהם. אמרו לו:

דירתך החדשה מהי בעיניך?

החזיר העני:

ברוך-השם, דירה יפה ומרווחה, אף שיפעה של אוויר, אלא שאין מקום לתלות את המנורה...

J865

Consolation by thinking of some good aspect of a situation.

נחמה במחשבה שיש גם בחינה טובה במצב ביש