לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1916

מעשה בראדזיביל "פּני קוֹחאנקו" שעקצו יתוש והשיאו לבו להניח חמתו במוכסניו היהודים. עמד והלך הוא ואנשיו עמו אל המוכסן הסמוך ודפק על חלונו. מיד יצא המוכסן אליו.

יש לך יי"ש? – שאל ראדזיביל.

יש, - השיב המוכסן.

ושיכר?

שיכר אין.

ילקה, - גזר ראדזיביל, - וידע, שהוא חייב גם בשיכר.

שמע המוכסן השני על מה לקה חברו, נזדרז והכין שיכר.

באה הכנופיה לביתו:

יש לך שיכר?

יש.

ויין-ענבים?

יין-ענבים אין.

ילקה וידע, שהוא חייב גם ביין-ענבים.

שמע המכסן השלישי, שמצווים על יין-ענבים, מיהר והכין.

לא היתה שעה ארוכה ודפקה הכנופיה על חלונו:

יש לך יין-ענבים?

יש.

ויין-שמפּניה?

יין-שמפניה אין.

ילקה וידע, שהוא חיייב גם ביין-שמפּניה.

שמע המוכסן הרביעי מה שעלתה להם לחבריו ולא הכין כלום.

וכשראה את הכנופיה הולכת ובאה לביתו, יצא אליה, שילשל מכנסיו ואמר:

הרי שלכם לפניכם-הלקוּ...

J811

Wisdom of concessions to power.

ויתור לבעלי כוח ושררה