לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1774

ערב-שבת נכנס עגלון לעיר בעגלתו לאחר שכבר החשיך היום. התחילו צועקים אליו:

גוי, כבר שקעה החמה!

נענה העגלון ואמר:

למה נבהלתם כל-כך? תיכף תעלה הלבנה...

J1252

Quibbling answers. E.g., Where are you going? - Forward. Where are you going to cut the tree? - At the foot.

תשובות נמרצות העונות כביכול על עניין השאלה