לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1612

בשעת זעם היתה אשתו של מדכּי מקללת לא אותו בלבד, אלא גם את בנו-יחידו, שילדה לו.

אמר לו מדכּי:

בני, כמה טוב ויפה היה לשנינו. אילו לא ידעתי אנוכי את אמך...

J2222

The inconvenience of having a father: The numskull to his father: ''If you had never been born I would get my grandfather's estate.''

כלל לא נוח לו לאדם שיש לו אב (אם)