לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1603

בחור נשא בתולה. לא הוציא עמה שנה, חלה ומת. באו הקברנים להוציא את המת לקבורה ואמר הזקן שבהם לאלמנה הצעירה:

לקרוע את צריכה.

צנחה האלמנה לקרקע וזעקה:

הניחו לי! עמו אני רוצה להיקבר...

רכן אליה הזקן ולחש לה:

אם מימין את קורעת – תהא מותרת לכל אדם, ואם משמאל – תהא אסורה לכל אדם.

חזרה וזעקה האלמנה:

הניחו לי! עמו אני רוצה להיקבר... מימין...

T231

The faithless widow.

אלמנה בוגדנית