לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1538

ממכתבו של אב לבן, שנשא אילמת:

״...נדוניה חמישה אלפים – יפה דרשת; דירה ומזונות – לעולם תקח. אלא מה, אילמת? – שאל אביך ויגדך: אשריך בעולם הזה״...

T251.1.5

Minstrel throws wife into sea: her tongue the heaviest thing on board. Ordered to throw all heavy articles overboard.

איש זורק את אשתו לתוך הים הסוער. לשונה היא הדבר הכבד ביותר באוניה