לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1418

גלח קתולי הכניס יהודי בבריתו, ולמחר מצא אותו יושב ואוכל צלי-אווז. ואותו יום היה שישי בשבת, שתענית-בשר הוא לקתולים. נסתכל המומר בגלח וראה, שפניו זועפים ואמר לו:

תנוח דעתך, אישי הכוהן, דג הוא זה.

רגז הגלח:

לא דייך, שאתה עבריין, אלא שגם שקרן אתה.

החזיר לו המומר:

חלילה, אישי הכוהן! אינני לא עבריין ולא שקרן. ממך ראיתי ועשיתי. מה אתה זרקת עלי מים טהורים ואמרת לי: "עד עכשיו היית יהודי, מכאן ואילך קתולי אתה", אף אני זרקתי על האווז מים טהורים ואמרתי לו: "עד עכשיו היית אווז, מכאן ואילך דג אתה"...

J1269.5

Transmutation of the quail. Bishop brought quail on Friday orders them cooked. Blamed. If he can turn bread into the body of the Lord why can he not turn quail into fish?

גלגול החוגלה (האווז)