לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1384

תפסו לגזלן יהודי ודנוהו למיתה. ערב אותו יום, שנגזר עליו לעלות לגרדום, נכנס אצלו הממונה על בית-הסוהר ואמר לו: מנהג קדמונים הוא למלא רצונם האחרון של הלקוחים למוות. מה רצונך אתה?

השיב היהודי:

רוצה הייתי לאכול פּטל חי בטרם אמות.

אמר לו המונה:

חורף היום, וּפטל חי מהיכן?

החזיר לו היהודי:

מה בכך שחורף היום? אני יש לי פנאי לחכות...

J1181.1

Execution evaded by using three wishes. King ordains that guest who turns his plate shall be executed, but orders that anyone so condemned shall have three wishes granted. One of the wishes: to have all blinded who saw him turn the plate. He is freed.

"הוצאה לפועל של גזר דין מוות נמנעת (נדחית) על ידי הענקת שלוש בקשות (בקשה אחת)"