לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1379

בקצת מקומות נהוג מנהג יפה: אין קוברים את המת, יהיה מי שיהיה, אפילו חומץ בן-חומץ, עד שייאמר לו שׁבח לפני מיטתוֹ, כדי שתהא לו זכות בבית-דין שלמעלה.

כשמת מאיר-יוזי גנב היתה מיטתו מוטלת שעה מרובה על הקרקע: איש לא ידע למצוא שבח לו. לסוף קם הזקן שבקברנים ואמר:

קיברוּ את המת! אני יודע שבח לו: גימפלי בנו גנב גדול ממנו...

[נוסח אחר:

...לסוף קם הזקן שבקברנים ואמר:

קיברו את המת! אני יודע שבח לו: מימיו לא הלך ד' אמות בלי נטילת-ידיים...]

X511

Barber alone praises usurer. Custom not to bury dead until someone has something good to say about him. No one will praise a dead usurer until a barber is willing to say that he had a good beard.

רק הספר לבדו משבח את המלווה בריבית (הגנב) העומד להיקבר