לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1349

הלך בא לביתו של מוכסן וביקש מקום ללון. אמר לו המוכסן:

אין מקום פנוי אלא בארוווה, ליד הסוסים.

הסכים ההלך וקנה לו מקום-לינה בּאוּרווה. למחר נכנס המוכסן ומצא: ההלך נעלם והסוסים נעלמו. דלקו אחריו ותפסוּהוּ. אמרו לו:

כיצד אדם מישראל עובר על לאו מפורש שבתורה?

החזיר ההלך:

לא מרצון, אלא מאונס עברתי על לאו זה. ומעשה שהיה כך היה. כיוון שנכנסתי לאוּרווה וראיתי את הסוסים היפים, מיד התחיל לבי חומדם, וכל הלילה עברתי על "לא תחמוד". ראיתי, שאין בי כוח לכבוש את יצרי והוא תקיף ממני, נמלכתי והחלפתי את הלאו של "לא תחמוד" בלאו של "לא תגנוב" ולקחתי את הסוסים שכר-חליפים...

J1165

Plea by showing great temptation to crime.

טיעון בהצבעה על הפיתוי הגדול לפשע