לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1293

אף זה מעשה שהיה. נפלה דליקה בבית ענק בניו-יורק. באו הכּבּאים וקשרו אלף-אלפי-אלפים סוּלמוֹת זה בזה להציל את הדיירים מן הדליקה, ועד לדיוטה העליונה לא הגיעו. ובאותה דיוטה עליונה היה מחסן מפורסם לערדלי-גומי. מה עשה בעל- המחסן? נעל ערדליים על-גבי ערדליים, ושוב ערדליים על-גבי ערדליים וקפץ לקרקע. והיו הערדליים מרוּבים וגמישים עד כדי כך, שנעשו רגליו כמין כדורים של גומי, וכיון שהיטיח בקרקע, חזרה ההטחה והקפּיצה אותו עד למעלה. וכך היה טס באויר, עולה ויורד, יורד ועולה, וקימה לא היתה לו. היה שם פיקח אחד הטיל בו חכּה והעמידוֹ על הקרקע...

X1021.1

Lie: remarkable bouncing rubber boots (or the like).

שקר: ערדליים מופלאים המקפיצים מעלה-מטה