לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1273

הוא [שמעיה שקרן] היה אומר:

שקר אין לו רגליים. ברם, פה ולשון יש לו, ופה אחד ולשון אחת ממהרים לרוץ יותר מתרפ"ט זוגות רגליים.

אמרו לו:

שמעיה שקרן, עד מתי אתה מתמה עלינו דבריך?

החזיר שמעיה:

מקרא מלא הוא: "איילה שלוחה – הנותן אימרי-שקר"...[2]

N250

Persistent bad luck.

ביש מזל שאינו משתנה