לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1206

שאלו לכוהן עם-הארץ:

מה פירושה של "ויחוּנך"?

השיב הכהן:הכל יודעים פירושה של "ויחוּנך" – הלואי ותיחנקוּ.

אמרו לו:

נמצא, שאתה עולה לדוכן ומקלל את ישראל.

נעלב הכוהן:אדרבה... ב"ויחוּנך" אני מתכּוון לגויים רשעים, שונאיהם של ישראל...

[נוסח אחר:

החזיר הכוהן:

חס ושלום...! ב"יחוּנך" איני מתכוון, חלילה, לכל ישראל, אלא לחמוֹתי בלבד...]

J1802

Words in a foreign language thought to be insults.

מילים המדוברות בלשון זרה נתפסות כעלבון