לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1014

בחור בטלן נשא בחורה עסקנית, וחמישה חודשים אחרי החתונה ילדה לו בן. תמה הבעל:

הא כיצד?

החזירה האשה.

אל תתמה. פעמים אשה יולדת לשבעה.

חזר ותמה הבעל:

לשבעה ולא לחמישה.

אמרה לו האשה:

בטלן אתה, ואין אתה בקי בחשבון. לך ושאל את פלוני: הוא בקי בחשבון...

נשמע לה הבעל והלך ושאל. אמר לו פלוני:

שוב לביתך ומול את הילד כדת משה וישראל, ואל תהרהר אחרי אשתך ולא כלום. מנהגו של עולם כך: ילד הנולד לשבעה, נולד תמיד שני חודשים קודם...

J1276

The child born too soon.

הילד שנולד מוקדם מדי אחרי החופה