לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

996

AT 1718*

אשה היתה מהלכת על-פני גשר רעוע. פתחה פיה ואמרה: רבי מאיר, נודרתני לך שלוש פעמים ח"י על-מנת שתעבירני בשלום. משהגיעה לאמצע הגשר נמלכה ופירשה:

שלוש פעמים ח"י שאמרתי – "גדולים ולא קופיקות [1].

סמוך לסופו של הגשר הרהרה ואמרה:

רבי מאיר, צדיק גדול כמותך ודאי מסתפק במועט... פרוטות ולא גדולים...

עד שהדיבור בפיה נכפף קרש מתחתיה, והיא חישבה ליפול לתוך המים. חרדה חרדה גדולה ואמרה:

אי, רבי מאיר. אני משטה, ואתה – מיד אתה כועס.

קופיקות, קופיקות!...

[נוסח אחר:

אי, רבי מאיר. אני – כוונתי לשחק בך, ואתה דוחה אותי...]