לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

995

AT 1553

כפרי קנה בעיר סוס בחמישים רובל ועלה עליו, כדי לשוב לביתו. עד שלא הרחיק מן העיר הדביקה אותו זוועה. על כל בּרק בּרק נבעת הסוס ומזדקף – עוד רגע אחד ושניהם, סוס ורוכבו, יפלו ותקומה לא תהיה להם. נשא הכפרי עיניו לשמים ואמר:

הרי עלי סוס זה לצדקה בשביל שאינצל מן הסכנה.

נעשה לו נס והזוועה שקטה. מיד שב לעיר, קנה תרנגול והתחיל מחזר בשוק ומכריז:

סוס ותרנגול למכירה! סוס ותרנגול...

ניגש אליו אחד מן השוק ושאל:

הסוס בכמה?

השיב הכפרי:

איני מוכר אלא שניהם יחדיו.

ושניהם יחדיו בכמה? – שאל הקונה.

החזיר הכפרי:

הסוס בחמישים קופיקה, והתרנגול – בחמישים רובל...