לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

975

AT 1833F

אשה קראה ב"צאינה וראינה" מעשה מכירת-יוסף, בכתה ואמרה:

המקום ירחם עליך, יתום עלוב!

לשנה קראה שוב אותה פרשה ב"צאינה וראינה", כעסה ואמרה:

שוטה אתה ואסור לרחם עליך! יודע היית מה שעשו לך אחיך אשתקד, למה חזרת והלכת אליהם?...