לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

967

AT 1450

שעות מועטות אחרי התנאים נעלמה הכלה. ביקשוה ומצאוה יושבת בחדר לפנים מחדר ובוכה. אמרו לה:

מה אירע לך? שמא חתנך אינו מקובל עלייך?

החזירה הכלה:

חלילה! יפה ונחמד הוא.

חזרו ושאלו אותה:

אם כן, למה את בוכה?

זלגו עיניה שוב דמעות ואמרה:

למה אני בוכה? אבא ואמא שלי חיים, אבא ואמא שלו חיים, ועל שם מי אקרא את ילדי?